Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPÓW INTERNETOWYCH

 

 

1. Sklepy internetowe kupklimatyzator24.pl, kuprekuperator24.pl, kuppompeciepla24.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu

2. Właścicielem sklepów jest firma KLIMA-MED Piotr Kucharski ul. Łąkowa 3d 18-400 Stare Kupiski, NIP: 718-109-93-58. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr. 13315. Tel. 86 2169329, adres email: sklep@kupklimatyzator24.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży. Określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów pomiędzy Sprzedającym a Klientami, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepów internetowych: kupklimatyzator24.pl, kuprekuperator24.pl, kuppompeciepla24.pl

4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr. 144 poz. 1204 z późn.zm.) Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego. Ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w sklepach internetowych kupklimatyzator24.pl, kuprekuperator24.pl, kuppompeciepla24.pl są oryginalne i objęte gwarancją producenta.

7. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

8. Zamówienia można składać 24 godziny do dobę za pośrednictwem strony www.kupklimatyzator24.pl poprzez pocztę elektroniczną sklep@kupklimatyzator24.pl lub telefonicznie pod numerem 86 2169329 w godzinach 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku oraz w sobotę w godzinach 8.00-13.00.

9. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu go za pomocą poczty e-mail lub telefonu. Standardowo czas realizacji zamówienia złożonego droga elektroniczną lub telefonicznie wynosi do 48 godzin w dniach roboczych od momentu wpływu środków na nasze konto (dla produktów dostępnych w magazynie firmy Klima-Med). W przypadku zamówienia produktu, który nie jest dostępny na stanie, czas realizacji będzie ustalony indywidualnie, o czym Klient zostanie powiadomiony po przyjęciu zamówienia.

10. Dowód zakupu (Paragon lub faktura VAT) jest dołączany do przesyłki.

11. Płatność za zamówiony Towar dokonywana jest w następujący sposób:

  • przelewem na rachunek bankowy – klient otrzymuje informację z numerem konta bankowego. Po wpłacie na konto, przesyłkę dostarczamy na podany adres kupującego.
  • gotówką przy odbiorze osobistym - po otrzymaniu informacji od sprzedającego że towar gotowy jest do wydania z magazynu sprzedającego pod adresem ul. Łąkowa 3d 18-400 Stare Kupiski

12. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

13. Cena towaru jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

15. Sprzedający zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku jego potwierdzenia przez Zamawiającego lub niemożności realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

16. W przypadku konieczności sprowadzenia nietypowego towaru na indywidualne zamówienie Sprzedający może żądać wpłaty zadatku w rozumieniu art. 394 Kodeksu Cywilnego. Dotyczy to również towarów, których termin dostawy i odbioru z magazynu jest dłuższy niż 3 dni robocze.

17. W przypadku dostarczania przesyłki za pośrednictwem kuriera klient powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku ujawnienia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualna reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

18. Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni.

19. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres Klima-Med Piotr Kucharski ul. Łąkowa 3d 18-400 Stare Kupiski

20. Wskazany powyżej 10 dniowy termin liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie klientowi towaru.

21. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne, w przypadku gdy Towar zwrócony posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy towar jest niekompletny.

22. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrócony przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, wyłącznie w oryginalne opakowanie. Towar należy zwrócić wraz  z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Klima-Med Kucharski Piotr ul. Łąkowa 3d 18-400 Stare Kupiski

23. Koszty opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

24. Opisy produktów zostały przygotowane w formie informacyjnej i nie stanowią oferty wiążącej. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność i stosowność treści produktów. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Klima-Med Kucharski Piotr nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z użyciem i/lub sposobem interpretacji opisów.

 

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody sklepu.

 

Postanowienia końcowe

 

  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich publikacji na stronie sklepu internetowego kupklimatyzator24.pl, kuprekuperator24.pl, kuppompeciepla24.pl
  3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta.
  4. Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryn oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000 r.
  6. Sprzedający zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie dla własnych potrzeb marketingowych oraz procesów związanych z realizacją zamówienia.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2014 r.


Panel
Jakaś zawartość
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Lokalizajca Klima-med

Sklep internetowy od home.pl
Sklep internetowy od home.pl